Tìm về giá trị bên trong

Mỗi người có một giá trị nhất định. Ai rồi cũng biết mình có giá trị gì trên cuộc đời này. Có người tìm thấy giá trị bên ngoài, có người lại tìm về giá trị bên trong. Chọn giá trị bên trong hay bên ngoài là tùy bạn thuộc … Continue reading Tìm về giá trị bên trong