Tháng Tư thương mến!

Lộ trình như mọi ngày, dắt xe đạp ra khỏi cánh cổng hé mở. Chiếc xe nhẹ tênh, nhón chân ngồi lên yên xe và đạp đi. Khởi đầu nhẹ nhàng thế thôi! Xe qua các gờ giảm tốc từ tốn và lựa chọn, không vụng về dằn uỳnh uỵch […]