Học hè để nuôi dưỡng tinh thần học tập cho con

Mùa thi sắp kết thúc. Các con hết kỳ thi, cũng tự cho mình không phải học. Sách vở được xếp lại, các con chuẩn bị tinh thần để chơi. Mùa hè đến, các con được nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả. Điều đó không có nghĩa là dừng lại việc học hành. Nghỉ hè vẫn học nhưng […]