Hoc làm cha mẹ bất cứ thời điểm nào trong đời

Chúng ta sinh ra đâu phải đã biết làm cha, làm mẹ, đúng không nào? Chúng ta chỉ được làm cha, làm mẹ khi sinh ra được con hoặc nuôi dưỡng con và đứa trẻ đó gọi chúng ta là cha là mẹ. Vì vậy không ai sinh đã có thể làm cha làm mẹ được. Làm cha, làm […]