Luật bảo vệ môi trường – trở ngại với người này, điều cổ vũ với người khác

Phan Thị Ngọc ThắngThứ Sáu,  28/5/2021, 09:42 (KTSG) – Phunulangyen xin chia sẻ đến các bạn một bài viết trên báo Kinhtesaigon. Luật Bảo vệ môi trường mới (có hiệu lực từ ngày 1-1-2022) có những quy định thực sự thay đổi lớn trong cuộc sống của người dân. Đó là những quy định phân […]